26 Φεβ 2013

Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο!
Της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Πανταζόπουλος Γεώργιος


http://www.youtube.com/watch?v=LAm1TbddWQ4
Πατήστε στη διεύθυνση για να το δείτε!!


http://www.youtube.com/watch?v=Sz4pVPRjWYs

Πατήστε στη διεύθυνση για να το δείτε!!